Домой / Учнівське самоврядування / Учнівське самоврядування

Учнівське самоврядування

 

Оскільки справа виховання — це мистецтво,

 то закінченість і досконалість недосяжні,

а розвиток і  вдосконалювання нескінченні.

Лев Толстой

 

                                                    ДЕКЛАРАЦІЯ

                  прав та обов’язків членів учнівського самоврядування

 

ПРАВА ОБОВ’ЯЗКИ
1. Вдосконалювати  себе  як

особистість. Само реалізуватися.

2. Вчитися. Досягати  успіхів  у

навчанні, реалізовувати творчі

здібності.

3. Обирати і бути обраним  в члени

учнівського самоврядування.

4. Проявляти  активність та

самостійність в організації життя

учнівського самоврядування.

5. На медичну допомогу, харчування,

відпочинок, фізичний розвиток,

психологічну підтримку.

6. Створювати та брати участь у роботі

дитячих об’єднань, громадських

організацій, асоціацій, секцій, гуртків

за інтересами.

7. На свободу думки.

8. Володіти своїм  майном.

9. На  недоторканість, захист  від

втручання  в особисте  життя,

нападів на честь.

10.Захищати свою честь та гідність у

керівних органах учнівського

самоврядування.

11.Послідовно обстоювати свої права.

1. Любити  свою  батьківщину,

Державу Україну.

2.  Виконувати закони України «Про

мови».

3. Берегти народну спадщину,

дотримуватися родинних та

шкільних традицій.

4. Вчитися успішно, працювати

творчо.

5. Вміти самостійно приймати

відповідальні рішення.

6. Діяти у правовому полі.

7. Брати участь у масових заходах.

8. Поважати  представників інших

культур та релігій.

9. Набувати досвіду демократичної

поведінки.

10.Утверджувати  принципи

загальнолюдської моралі.

11.Берегти  власне здоров’я.

Пропагувати здоровий спосіб життя.

12. Поважати старших та бути

прикладом для молодших школярів.

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ШКІЛЬНИЙ ПАРЛАМЕНТ

 1. Парламент школи є органом шкільного самоврядування.
 2. Склад парламенту школи обирається шляхом відкритого голосування представниками 5-9 класів строком на 1 рік.
 3. Членом парламенту може бути учень, що досяг віку 10 років, є активним учасником шкільних справ.
 4. Чергові вибори членів парламенту відбуваються щорічно в другий тиждень вересня.
 5. Участь у роботі парламенту його члени беруть у вільний від навчання час.
 6. Засідання парламенту проводяться один раз у чверть. Також парламент може збиратись позачергово для вирішення поточних питань.
 7. Члени парламенту мають право вільного висловлювання.
 8. Повноваження, членів парламенту припиняються одночасно з припиненням повноважень парламенту.
 9. Повноваження членів парламенту можуть бути припинені у разі:

 

 • складання повноважень за особистою заявою;
 • переходу до іншої школи;
 • відкликання класом свого представника із складу парламенту;
 • у разі закінчення школи;
 • член парламенту може бути виключений зі складу парламенту у разі

пропуску 3-х засідань підряд без поважних причин.

10.Парламент школи працює на засіданнях.

11 .Засідання парламенту проходять відкрито. 12.Повноваження шкільного парламенту:

 • прийняття рішень з найважливіших питань шкільного життя у межах своєї

компетенції;

 • внесення пропозицій адміністрації школи, педагогічній раді з питань

навчання та дозвілля;

 • участь у складанні річного плану школи;
 • координація роботи класів, доведення до класу завдані, роботи школи;
 • піклування про молодших школярів, допомога ветеранам, одиноким, акції

допомоги дітям-сиротам, участь у благоустрої шкільної території;

 • контроль за створенням належних умов для навчання та дозвілля учнів;
 • організація пошукової роботи, іншої позакласної роботи;
 • контроль за відвідуванням уроків;
 • контроль за порядком під час чергування класів у школі.

13.Парламент школи затверджує перелік центрів та обирає голів центрів. 14.Президент школи може достроково припинити повноваження парламенту у разі не зібрання на засідання.

15.Парламент може виносити на розгляд питання, що турбують учнів школи. 16.Парламент має право вносити зміни і доповнення до Положення про парламент школи.

КЛЮЧОВІ ЗАВДАННЯ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

Невирішені проблеми Основні завдання
 

—    Байдуже ставлення до доручень

у системі самоврядування;

—    нерозвинута громадянська

позиція та національна

самосвідомість;

—    низька якість організації

ефективності самоврядування;

—    невідповідність діяльності

учнівського самоврядування

нормативним документам

школи.

 

   Формувати і розвивати

соціально активну,

гуманістично спрямовану

особистість;

—    виховувати громадянську

позицію, національну

самосвідомість;

—    через самоврядування залучити

учнів до діяльності в колективі,

суспільстві;

—    формувати в учнів високі

моральні якості, вміння

співпрацювати на принципах

рівності, гласності,

демократизму;

—   забезпечити високу якість і

ефективність самоврядування;

—    привести діяльність

учнівського самоврядування у

відповідність до Положення

про шкільне самоврядування.

 

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *