Home / Річний звіт про діяльність закладу (2018/2019 рік)

Річний звіт про діяльність закладу (2018/2019 рік)

Річний звіт про діяльність закладу

 ЗА 2018/2019  НАВЧАЛЬНИЙ РІК

 

              Виконуючи Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про мови», керуючись Конституцією України, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Національною державною програмою «Освіта України XXI століття», Законом України «Про охорону дитинства», нормативними документами Міністерства освіти і науки України, адміністрація ЗОШ І-ІІ ступенів № 4 у 2017/2018 навчальному році продовжувала свою роботу над реалізацією проблемної теми: « Формування життєвих  компетенцій учнів у  рамках освітнього  простору » .

У ході реалізації роботи за навчально-виховним процесом  мало місце надання допомоги педагогічним працівникам у підвищенні педагогічної майстерності, здійснення контролю за виконанням державних програм та впровадження нового Державного стандарту базової та повної середньої освіти.

Мета роботи школи :

 • реалізація всебічного розвитку особистості учнів школи ;
 • виховання загальнолюдської моралі, громадянської і соціальної свідомості та відповідальності;
 • спрямованість змісту освіти на здобуття учнями досвіду основних громадянських умінь;
 • виховання правової культури учнів;
 • удосконалення системи роботи з батьками, залучення громадськості до роботи в школі;
 • реалізація основних ціннісних орієнтирів у виховному процесі школи.

 

Стан і розвиток шкільної мережі
Педагогічним колективом закладу освіти проведено певну роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі.  На початок 2018/ 2019 навчального року в загальноосвітній школі І – ІІ ступенів № 4 навчалося 129 учні, з них дівчаток – 69,  що становить 53 % від загальної кількості учнів. Укомплектовано 9 класів із середньою наповнюваністю 10-20 учнів. Охоплено навчанням 100% учнів.  Мова навчання – українська.
В школі  :

 • дітей з багатодітних сімей- 23;
 • позбавлені батьківського піклування -5.

Спостерігається  нестабільність контингенту учнів закладу порівняно з минулими роками.

Моніторинг навчальної  діяльності та відвідування навчальних

занять учнями

 Відповідно до Закону України « Про освіту » та з метою забезпечення конституційного права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти та вдосконалення постійного контролю захопленням навчанням і вихованням дітей і підлітків шкільного віку, в школі здійснюється контроль за відвідуванням учнями школи.

У порівнянні з попередніми роками спостерігається зменшення  кількості пропущених уроків без поважної причини, а також зменшення загальної кількості пропусків.У свою чергу вимагає посилення уваги з боку класних керівників, адміністрації школи до розв’язання проблем, пов’язаних із відвідуванням учнями закладу. Пропуск занять без поважної причини вказує на слабку виховну діяльність як батьків учнів, так і деяких класних керівників та вчителів предметників школи. Для дотримання чітких правил учнями внутрішкільного розпорядку класні керівники та вчителі-предметники продовжують проводити роботу в цьому напрямку, що сприяє позитивним змінам в роботі шкільного колективу.

Моніторинг навчальної діяльності учнів показав,

      що у 2018 / 2019 навчальному році в школі навчалося 129 учнів. Із атестованих учнів 2-9 класів на високому рівні -5 учнів ( 4,54 %),  на достатньому рівні -19 учнів ( 17,27% ), на середньому рівні – 62 учня              ( 56,37%), на низькому рівні – 24 учня (21,82%).

 


Динаміка результативності участі учнів школи у різноманітних конкурсах:

 

Підсумки участі учнів у Всеукраїнських інтелектуальних конкурсах в 2018/2019 навчальному році :

Назва конкурсу

 

Всього

по школі

 

Кількість учасників Порівняно з минулим навчальним

роком  ( збільшилася  чи зменшилася )

Результати

 

Поч.

Кл.

5 клас

 

6 клас

 

7 клас

 

8 клас

 

9 клас

 

Колосок

 

11 золотий
срібний
учасник 3 5 4
всього     3 5 4   Зменшилось на 3%
Кенгуру

 

12 відмінний
добрий
учасник 2 4 6
всього   2 4 6   Збільшилось на 4%
Левеня

 

 

4 відмінний
добрий
учасник 2 2
всього       2 2   Збільшилось на 5,4%
Лелека 5 золотий            
срібний            
учасник   2 1 2      
всього   2 1 2     Зменшилось на 6,1%

 

 

Puzzle 10              
всього 3 3 3 1      
Гринвіч  

 

10

золотий          
срібний              
бронзовий          
учасник    
всього 3 3 3 1     Збільшилось на  9%
Всього/

%

52/

37%

6/

12%

10/

19%

14/

26%

17/

32%

6/

12%

 

 

 

Останнім часом результативність участі учнів школи у предметних  олімпіадах відповідає низькому рівню. Низькою залишається результативність участі учнів школи в олімпіадах з математики, фізики, біології, англійської мови.

Протягом року у школі працювали гурток:

гурток « Сокіл» ( « Джура» ).

Екологічне виховання в школі проводиться під час уроків біології, основ здоров’ я та в позакласній роботі. Протягом року проведено озеленення території школи, посадка квітів, дерев, облаштування клумб, учні долучилися до акції «За чисте довкілля».

Ставлення гармонійно розвинутої особистості неможливе без фізичного виховання. Організовано проведення турнірів футболу між командами учнів  школи. Діти постійно беруть участь у  змаганнях та у військово-патріотичній грі «Джура»(«Сокіл»). У вересні 2017р. було проведено спортивно-масовий захід «Олімпійський день» для учнів 1-4 класів.

Співпраця з батьками посідає також одне з центральних місць у системі роботи нашої школи. Серед форм роботи – тематичні батьківські збори, тематичні години спілкування, засідання батьківського комітету, індивідуальні бесіди та консультації, залучення батьків до проведення позакласних заходів, туристичних походів, поїздок, екскурсій.

Неодноразово учні школи посідали призові місця в учнівських -літературних та образотворчих конкурсах :

 • конкурс « Подаруй мені казку» ( ІІ-ІІІ місце) ;
 • «Збережемо Україну разом» ( І місце );
 • «Моральний вчинок» ( ІІ місце ).

 

Акції

Перевага надавалась активним формам роботи, що передбачають самостійну або спільну роботу, набуття дітьми та учнівською молоддю соціального досвіду; сприяють формуванню національної свідомості, критичного мислення, ініціативності, творчого підходу до справи, відповідальності за свої дії та вчинки: акція « Напиши листа солдату»,

« Пасхальний кошик», « Ліки замість квітів », « Допоможемо пташкам »

( виготовлення годівничок).

 

Динаміка залучення учнів до гурткової роботи

Гуртковою роботою у школі охоплено 64 учня. Шкільні гуртки відвідують 30 учнів школи, позашкільні заклади відвідують 34 учня.

Учні школи брали участь в обласних змаганнях з техніки пішохідного туризму. Брали участь у військово-патріотичній грі «Джура ( «Сокіл ») , де посіли ІІ місце серед шкіл І-ІІ ступенів.

Моніторинг рівня вихованості учнів школи свідчить про хоча б і незначне, але зниження рівня вихованості учнів школи порівняно з минулим роком. Підвищення рівня вихованості спостерігаємо  у 1 класі на 10% (класний керівник Кумова Т.І.), у 8 класі – на 5% (класний керівник Сазонова Н.В.), у 6 класі – на 4% (класний керівник Грищенко А.М.).

Інші класи залишилися практично на рівні з минулим роком. Це свідчить про недостатній рівень профілактичної роботи та формуванні основних ціннісних орієнтирів класними керівниками школи. Посередній рівень роботи з батьківською громадою. 

Соціальний захист та правовиховна робота

На внутрішкільному обліку учнів, які потребують соціального захисту немає. Класні керівники разом з громадським інспектором Сазоновою Н.В. здійснюють контроль за умовами проживання учнів соціально незахищених категорій. За наслідками відвідувань сімей складаються відповідні акти обстеження умов їх проживання. Згідно протоколу № 5 від 30.08.2018 року на нараді при директорі школи розглядалося питання організації безкоштовного харчування учнів пільгових категорій.  На нараді при директорі школи розглядалося питання організації роботи з дітьми-сиротами, дітьми позбавленими батьківського піклування, багатодітними родинами, що оформлене протоколом № 7 від 17.11.2018р. На нараді при заступнику директора розглядалось питання залучення дітей соціально незахищених категорій до гурткової роботи протокол  № 6 від 28.09.2018р.

Учні відвідують шкільні гуртки. Всі діти забезпечені підручниками та єдиними квитками. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування були безкоштовно залучені до відвідування виставок у міському краєзнавчому музеї та екскурсій.

 

Організація методичної роботи з педагогічними кадрами:

Робота методичної ради з вчителями школи була спроектована і реалізована за такими етапами :

 1. Діагностичний. Розглядалися питання утруднення в роботі і постановка проблем вчителя.
 2. Прогностичний. Розробка системи заходів, спрямованих на розв’язання проблем і визначення мети й завдань роботи.
 3. Практичний. Впровадження перспективного педагогічного досвіду, системи заходів. Відстеження процесу, поточних, проміжних результатів. Коригування роботи.
 4. Узагальнюючий. Підведення підсумків. Оформлення результатів роботи. Подання матеріалів.
 5. Впроваджувальний. Використання досвіду самим педагогом у процесі подальшої роботи. Розповсюдження.

На шкільних методичних об’єднаннях було підготовлено методичні бюлетені «Методико-педагогічні заходи щодо стимулювання самоосвіти педагогів», «Диференціація навчання та форми роботи із здібними учнями», «Вивчення досвіду своїх колег».

У систему методичної роботи були включені :

– психолого – педагогічні засідання круглого столу « Адаптація молодших школярів до нових умов навчання у 5 класі за новим Державним  стандартом» ;

– майстер – класи вчителів школи ;

– інструктивно-методичні наради «Нове Типове положення про атестацію педагогічних працівників України (із змінами згідно з наказом МОНмолодь і спорт України № 1473 від 20.12.12)», « Про організацію питання запровадження Концепції Нової української школи у загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня ( № 1021 від 13.07.2017р.)», ознайомлення з основними Положеннями Типової освітньої програми початкової освіти, наказ МОН України « Про затвердження Порядку переведення учнів                ( вихованців ) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу     ( № 762 від 14.07.2015р.)» , « Про затвердження плану заходів щодо забезпечення організованого завершення 2017/2018 н.р. та проведення державної підсумкової атестації у закладах загальної середньої освіти міста   ( № 76 від 26.02.2018р.)», « Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів ( вихованців ) у системі загальної середньої освіти ( наказ Міністерства від 13.04. 2011 № 329, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 року за № 566/19304) та Орієнтовних вимог до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи ( наказ Міністерства освіти і науки України від 19.08.2016 № 1009 « Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222») ;

– методичні оперативки з питань організації роботи над проблемною темою, нагальних питань навчально-виховного процесу.

Протягом навчального року було організовано роботу шкільних методичних об’єднань вчителів:

– початкових класів  (керівник Пшенична С.Ф.);

– класних керівників (керівник Єльфімова Л.І.).

Методичне об’єднання вчителів початкових класів працювало над проблемою темою « Формування в учнів ключових компетентностей за умов інноваційної освіти». Протягом навчального року було проведено п’ять засідань методичного об’єднання. Більшість з них поєднували теорію і практику, у формі обміном досвіду, презентації власних напрацювань, вивчення ППД :

– «Поєднання навчальної та ігрової діяльності учнів початкових класів »          ( Пшенична С.Ф. );

– «Формування стійкої уваги у молодших школярів » ( Снісаренко Г.М.) ;

– « Формування національної самосвідомості учнів початкової школи на уроках та в позаурочний час » ( Кумова Т.І. ) ;

– « Інтерактивне навчання в початкових класах » ( Цимбал С.Б. ).

Методичне об’єднання класних керівників працювало над проблемною темою: « Виховна система класу як спосіб організації життєдіяльності учнів».

Виховні заходи проведені класними керівниками Андрієнко А.Ю.         « Символи України»,  Пшеничною С.Ф. « Моя Батьківщина – моя Україна»,    Грищенко А.М. «Минуле держави» свідчать про те, що класні керівники поступово опановують ігрові, інтерактивні, тренінгові технології виховної роботи. Над створенням виховної системи, яка базується на здоров’язберігаючих технологіях працює класний керівник 3 класу        Кумова Т.І

Вдосконалювати свою професійну майстерність учителі школи мали можливість, приймаючи активну участь у роботі міських методичних об’єднань:

– Кумова Т.І. – досвід роботи з розвитку дитячої обдарованості ;

–  Єльфімова Л.І. – роль позакласної роботи  у формуванні творчої компетенції учнів ;

– Пшенична С.Ф. – технології особистісно-орієнтованого навчання ;

– Грищенко А.М. – розвиток пізнавального інтересу на уроках історії.

Бібліотекар школи Солоннікова Т.О. підготувала матеріал для участі у конкурсі шкільних блогів бібліотекарів та прийняла участь у конкурсі         буктрейлерів.