Домой / Методична робота / Звіт по роботі над методичною проблемною темою школи

Звіт по роботі над методичною проблемною темою школи

ЗВІТ

по роботі над методичною проблемною темою  школи

 

На виконання наказу по школі  від 18.09.2017р. № 81 «Про організацію методичної роботи   у 2017/2018 навчальному році» у школі була організована методична робота.

Основні завдання методичної роботи

1.Забезпечення переходу школи на новий зміст, структуру, новий державний стандарт освіти.

 1. Матеріально – технічне оснащення школи, забезпечення новими засобами навчання, швидкісним Інтернетом, розвитком шкільної освітньої мережі.

 

Проблемна тема школи та зміст діяльності над проблемною темою

« Формування життєвих компетенцій учнів у рамках освітнього простору»

 

Педагогічний колектив школи  працює над на­уково-методичною проблемою  (3-й рік навчання).

                 Термін роботи —  2015/2020 роки

 

Мета : сформувати свідомого громадянина, як особистість із тими якостями, які дають людині можливість відчувати себе морально, соціально й юридично дієздатною і захищеною.

У 2017/18 навчальному році методична робота передбачала такі форми діяльності педагогічного колективу :

 1. Діагностичний етап (2015/2016 н.р.) – це аналіз результатів педагогічного процесу з метою виявлення загальних проблем роботи в школі.
 2. Практичний етап ( 2016/2017 н.р.). Опанування змісту проблеми. Освоєння методики реалізації проблемної теми.
 3. Організаційно – проектний ( 2017/2018 н.р.). Організація взаємовідвідувань уроків, організація дієвої освіти.

 

Змістом організації методичної роботи у школі є :

 1. Підвищення професійної майстерності кожного вчителя. Участь у міських та обласних семінарах з питання збагачення творчого потенціалу педагогів.
 2. Самостійна робота над методичною темою, самоосвіта ;
 3. Курсова перепідготовка, консультування, творчі звіти, наставництво, опрацювання фахових журналів і методичної літератури.

 

Результати роботи :

 1. Оформлено довідково-інформаційний методичний куточок з визначеної проблеми « Методичний порадник».
 2. Створено веб — картотеку методичної літератури з проблем самоосвіти вчителів школи.
 3. Організовано наставництво, консультації для молодих учителів школи :

Снісаренко Г.М. (вчитель початкової ланки), Мірошніченко С.С.( вчитель інформатики, трудового навчання), Сіланова Т.В. ( вчитель фізичного виховання).

 1. Затверджено плани роботи шкільних методоб’єднань на 2017/2018н.р.
 2. Участь вчителів школи в онлайн-семінарах і тренінгах :
 • Мірошніченко С.С. – « Веб-технологій»
 • Цимбал С.Б. – « Нова українська початкова школа»
 • Пахолок Н.Г. – « Хмарні сервіси в освіті»
 • Солоннікова Т.О. – « Впровадження УДК у роботу бібліотек».
 1. 6. Постійно проводиться робота по оновленню шкільного сайту.

Протягом 2017/2018 н. р. було організовано роботу 2-х методичних об’єднань :  початкових класів, класних керівників. Затверджено плани роботи, методичні проблеми, над якими працювали методичні об’єднання, визначено керівників з числа досвідчених педагогів.

 

Методичне обєднання вчителів початкової ланки

Проблемна тема ШМО : « Формування в учнів ключових компетентностей за умов інноваційної освіти »

 

Мета роботи : забезпечити засвоєння і впровадження найбільш ефективних технологій, методик і технік навчання вчителів.

 

Методичне обєднання класних керівників

Проблемна тема ШМО : « Виховна система класу, як спосіб організації життєдіяльності учнів »

 

Мета роботи : підвищити науково-методичний рівень підготовки класних керівників з питань педагогіки і психології, та впровадження основних орієнтирів у виховному процесі.

Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителів, удосконалення методики проведення уроків. Діяльність методичних об’єднань  було сплановано на основі річного плану роботи школи та загальношкільної  науково-методичної проблеми. Кожне з них  провело по 4 засідання, робота яких будувалася за окремими планами. На  запланованих  засіданнях  методичних об’єднань обговорювалися як організаційні питання (рекомендації МОНУ щодо викладання і вивчення навчальних предметів у 2017/2018  н. р., новий зміст програми, підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів, затвердження завдань для державної підсумкової атестації). Упродовж  навчального року всіма методичними об’єднаннями   були проведені предметні тижні, під час яких учні розширювали свої знання з даного предмета.

Протягом року проводилися методичні оперативки, з метою ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами викладання окремих предметів,  новинками методичної літератури.

 

Кількісний та якісний склад вчителів школи

 

Вища категорія І ІІ Спеціаліст Звання
4 1 1 8 1

 

Вчитель школи  Грищенко А.М. пройшла курси підвищення фахової

підготовки при ЗОІППО в листопаді 2017р.

 

Робота з молодими спеціалістами

 

Одним із напрямків методичної роботи школи була організація роботи з молодими спеціалістами, завдання якої – надання необхідної допомоги молодим вчителям в оволодінні методикою викладання свого предмета, розвиток умінь використовувати у своїй роботі досягнення сучасної психолого-педагогічної науки, творчої активності молодих спеціалістів ( Снісаренко Г.М., Мірошніченко С.С.,

Ганєва Е.В., Сіланова Т.В.).

Згідно з річним планом роботи школи на 2017/2018 н. р., з метою чіткої організації на сучасному рівні роботи з молодими вчителями, спрямованої на підвищення рівня їхньої психолого-педагогічної, загальнокультурної, фахової і методичної підготовки, у  школі була  організована  «Школа  молодого вчителя».

Систематично вчителі приймали участь у засіданнях методичних об’єднань та відвідували засідання молодих спеціалістів при міському відділі освіти.

На виконання Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, згідно з річним планом роботи школи педагогічний колектив у 2016/2017 навчальному році створював сприятливі умови поліпшення рівня виховного процесу, плідно працював над впровадженням проблеми «Впровадження демократичних засад в роботі школи, створення умов для розвитку й самореалізації особистості ».

 

                  Виховна робота з учнями будувалася за напрямками:

 

-громадянське виховання;

-патріотичне виховання;

-трудове виховання;

-формування здорового способу життя.

Діяльність методоб’єднання класних керівників 1-4 та 5-9 класів була спрямована на реалізацію головної мети: створення шкільного  освітнього середовища, яке сприяє розвитку інтелектуальних здібностей, зміцненню фізичного та духовного здоров’я, формуванню навичок здорового способу життя у вихованців.

Виховна діяльність в школі, як цілісна система складається із діяльності дорослих (адміністративно-педагогічна функція, рада школи, батьківський комітет) та із діяльності учнів (форма – учнівський парламент ).

Згідно річного плану школи та наказів відділу освіти у протягом року було організовано та проведено такі тижні, декади та місячники:

— Увага! Діти на дорозі!

— Олімпійський тиждень;

— декада української писемності;

— Всеукраїнський тиждень права

Було проведено традиційні шкільні свята : День Знань, День вчителя, виставка квітів «Україна – єдина країна», Осінній ярмарок та Новорічні свята для учнів 1-9 класів. Із метою утвердження патріотизму у школі проводилися наступні заходи : лінійка – реквієм «Голодом вбивали нашу свободу», загальношкільна акція «Незабудка пам’яті» (учнівське самоврядування), відкрита виховна година «Ми діти твої, Україно!» ( 6 клас, класний керівник Сазонова Н.В.), «Україно, нехай квітує вишиття твоє!» ( 7 клас, класний керівник Єльфімова Л.І.).

З метою виховання юних патріотів України на засадах національної гідності, високої самосвідомості та активної громадянської позиції, здорового способу життя духовно багатої та фізично розвиненої особистості в школі створено козацькій рій для участі у Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово–патріотичній грі „Сокіл” („Джура”).

Перевага надавалась активним формам роботи, що передбачають самостійну або спільну роботу, набуття дітьми та учнівською молоддю соціального досвіду; сприяють формуванню національної свідомості, критичного мислення, ініціативності, творчого підходу до справи, відповідальності за свої дії та вчинки: акція « Напиши листа солдату», « Пасхальний кошик», « Ліки замість квітів ».

Протягом  року у шкільній бібліотеці було організовано та проведено книжкові виставки на такі теми : «Правила дорожні — не слова порожні», «Дорога зі школи до дому», « Герої не вмирають!», «День пам’яті фашистських репресій», «Здоров’я дитини – здоров’я країни», «Голодомор 1932-1933 років», «Конституція дітям», проведено бесіди для учнів школи згідно даних тем.

Значна увага приділялася питанням щодо пропаганди здорового способу життя . Учні початкової школи відвідували тематичні виставки у шкільній бібліотеці. Для учнів школи проведено класні години на тему: «Шкідливим звичкам скажем: «НІ!», на яких класні керівники звертали увагу учнів на профілактику шкідливих звичок. Учні 1-9 класів брали активну участь у конкурсах малюнків та плакатів на тему «Безпека на дорозі», «Безпека – це життя!», «Збережемо Землю від забруднення!», « Здамо кров заради життя» організовано збір макулатури. Поповнено пам’ятки з техніки безпеки в класних кімнатах. Щотижня класні керівники проводять бесіди з питань профілактики всіх видів дитячого травматизму з відповідним записом до сторінки журналу «Бесіди по попередженню нещасних випадків».

Слід зауважити, що особлива увага приділялась роботі по профілактиці насильства, протидії тероризму: у рамках викладання предмету «Основи здоров’я»  учні засвоюють правила поведінки в умовах вчинення терористичного акту, навчаються правильним діям у випадку одержання інформації про загрозу вчинення терористичного акту. З метою запобігання травматизму та підтримання порядку на перервах протягом навчального року організовується чергування по школі учнів та вчителів. Але цей напрямок роботи ще потребує корекції і сумісних зусиль щодо покращення.

З метою профорієнтації учнівської молоді для учнів 9 класу був проведений психологічний тренінг « Зроби свій вибір». Учні змогли  дізнатися про основні професії, які потрібні нашому регіону.

Учні, батьки, вчителі школи постійно відгукуються на заходи, що проводяться в підтримку воїнів АТО. Бійцям – мужнім воїнам-захисникам, передано продукти харчування, теплий одяг, засоби гігієни.

У закладі проводяться загальношкільні заходи на правовиховну тематику. Під час «Тижня правової освіти»  класні керівники спільно з учителем правознавства, учнями готують виховні години у вигляді «круглих столів», брейн-ринги, усні журнали на теми «Конвенція прав дитини – міжнародний документ для твоїх ровесників у світі», «Жити за законами держави», «Права і обов’язки громадян України», проводяться конкурси малюнків, стіннівок «Ми – майбутнє України», «Наші права та обов’язки». Крім того, проводяться бесіди з учнями, класні години на правову тематику. Мета таких заходів – ознайомити учнів з усіма правами та обов’язками, з основами правомірної поведінки, розкрити причини можливих правопорушень та їх наслідки, розвивати в дітей почуття відповідальності за свої вчинки.

Протягом року у школі працювали гуртки:

— гурток декоративно-ужиткового мистецтва (керівник Ганєва Е.В.);

— гурток « Сокіл» ( « Джура» ).

Екологічне виховання в школі проводиться під час уроків біології, основ здоров’ я та в позакласній роботі. Протягом року проведено озеленення території школи, посадка квітів, дерев, облаштування клумб, учні долучилися до акції «За чисте довкілля».

Ставлення гармонійно розвинутої особистості неможливе без фізичного виховання. Організовано проведення турнірів футболу між командами учнів  школи. Діти постійно беруть участь у  змаганнях та у військово-патріотичній грі «Джура»(«Сокіл»). У вересні 2017р. було проведено спортивно-масовий захід «Олімпійський день» для учнів 1-4 класів.

Співпраця з батьками посідає також одне з центральних місць у системі роботи нашої школи. Серед форм роботи – тематичні батьківські збори, тематичні години спілкування, засідання батьківського комітету, індивідуальні бесіди та консультації, залучення батьків до проведення позакласних заходів, туристичних походів, поїздок, екскурсій.

Неодноразово учні школи посідали призові місця в учнівських -літературних та образотворчих конкурсах :

 • конкурс « Подаруй мені казку» ( ІІ-ІІІ місце) ;
 • «Збережемо Україну разом» ( І місце );
 • «Моральний вчинок» ( ІІ місце ).

Але в організації виховної роботи школи є певні недоліки:

— потребує подальшого розвитку робота зі шкільного самоврядування;

— робота над створенням стенду «Правила дорожнього руху»;

— робота певних класних керівників має формальний характер;

— недостатньо ведеться робота зі створення бази методичних матеріалів,

розроблених класними керівниками.

 

Висновки

 1. Ефективність реалізації методичної проблеми, яку згідно з функціональними обов’язками здійснюють заступник директора з навчально-виховної роботи і педагогічна рада, вдалося під­тримати на належному рівні мотивації учнів щодо участі в конкурсах і олімпіадах, а у вчителів — прагнення до самовдосконалення;
 2. Методична робота спланована на вирішення запланованих завдань і зорієнтована на конкрет­ні результати.

 

Позитивні тенденції:

—  методична робота ефективно впливає на підвищення професійного рівня педагогічного колективу;

—  активізація роботи із впровадження в прак­тику особистісно- орієнтованих та сучасних технологій.

Проблеми:

— організація самоосвітньої діяльності вчителів;

— участь у професійних конкурсах вчителів.

Шляхи вирішення проблем:

— залучення  вчителів до участі в методичних проектах;

—  посилення уваги до формування методичних аспектів й нового професійного

мислення вчи­телів через інтерактивне професійне самонавчання.

З метою удосконалення змісту і форм методичної роботи  по підвищенню науково-теоретичного рівня і професійної майстерності педагогічних кадрів

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *